Výkonný výbor a revizní a kontrolní komise

Martin Scholz

předseda TJ

řízení TJ

721 331 743

Tomáš Zbořil

místopředseda TJ

florbal

724 324 024

zboril.t@seznam.cz

Luděk Vařák

ekonom TJ

stolní tenis

604 257 462

Zdeněk Babiš

člen výboru

šachy

605 777 162

Mgr. Hana Dušková

člen výboru

tenis

605 507 609

Antonín Fabík

člen výboru

kuželky

602 714 036

Ing. Jiří Tisovský

člen výboru

rekreační sporty, sport pro všechny

774 997 451

Miroslav Kratochvíl

člen výboru

turistika

603 422 427

kratochvil.mirek@email.cz

Tomáš Zbořil

člen výboru

florbal

724 324 024

Jana Slavíková

člen výboru

TOM Nezmaři

732 180 846

David Vrána

člen výboru

horolezci

604 256 684

david.vrana@seznam.cz

Mgr. Radovan Rafaj

člen výboru

turistika VLK

777 295 921

Martin Tenk

člen výboru

střelecký oddíl

777 816 825

Jana Honová

předseda revizní a kontrolní komise

606 421 519

Mgr. Hana Dušková

člen revizní a kontrolní komise

605 507 609

h.duskova@email.cz

Jana Slavíková

člen revizní a kontrolní komise

732 180 846